Menu

Välkommen till Furlands Revisionsbyrå – Revision, bokföring, fakturering och löneadministration!

  • NÖJDA KUNDER
  • PERSONLIG KONTAKT
  • KOMPETENS

Furlands Revisionsbyrå är ett genuint kunskapsföretag med målet att alltid leverera tjänster med högsta kvalitet och alltid ha nöjda kunder.

Kompetens och Engagemang

Furlands medarbetare har kompetens inom revision, redovisning, ekonomisk planering, skatterådgivning, löner, bolagsfrågor, bolagsbildningar och fakturering.

Vi utbildar regelbundet medarbetarna för att vara uppdaterade med de många förändringar som sker inom branschen.

Den personliga kontakten är vårt kännetecken

Kunderna finns inom de flesta branscher och företagsformer. Med Furlands som partner får du tillgång till en personlig och tillräckligt stor revisionsbyrå för att möte samtliga av dina ekonomiska behov. Den nära relationen med våra kunder är viktig.

Hög tillgänglighet är en självklarhet och ett återkommande önskemål bland företag och företagare. Våra medarbetare är lätta att få tag på och de är duktiga att på eget initiativ kontakta sina uppdragsgivare för att hålla bästa möjliga nivå på de erbjudna tjänsterna.